Home / Haberler / TESİAD’DAN ANAYASA UYARISI

TESİAD’DAN ANAYASA UYARISI

TESİAD Genel Başkanı İlyas Bozkurt’un Merinos Kongre Merkezinde yapılan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da konuklar arasında yer aldığı “8. Geleneksel TESİAD Yemeği” programındaki konuşmasında 12 Haziran seçimlerinden sonra kurulacak olan yeni hükümete “Anayasa Çalışmaları” hususunda beş maddelik bir uyarıda bulundu.

1) Yeni, Bireyi Esas Alan ve Sivil bir Anayasa İhtiyaç

Türk milleti artık yeni çağdaş, demokratik ve bireyi esas alan sivil bir anayasa istiyor. Bize göre yeni anayasa temel insan hak ve özgürlüklerini esas ittihaz eden; devleti değil bireyi esas alan bireyin hak ve özgürlüklerini devlete karşı koruyan sivil demokratik bir anayasa olmalıdır.

2) Yeni Anayasa Bütün Toplumu Kucaklamalı

Bu anayasanın oluşumu sırasında biryandan iktidar partisinden ister meclis içinden ister meclis dışından olsun bütün siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin olumlu katkılarının ve eleştirilerinin dikkate alınmasını ve önemsenmesini beklerken ; diğer yandan da muhalefet partilerinden yeni ve sivil bir anayasanın oluşumu için daha yapıcı ve olumlu yaklaşmalarını ve yeni anayasaya katkılarını bekliyoruz.

3) Referandum Yeni Anayasayı Güçlü Kılar

Değişen yeni anayasamızın mutlaka referandum yoluyla milletin iradesine sunularak milli anayasayı milli mutabakat haline getirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Aksi taktirde uzlaşmaya yanaşmayan ve uzlaşmazlıklardan nemalanmayı planlayan bazı çevrelerin yeni anayasayı da tartışmaya açacağını tahmin ediyoruz. Bu millet onümüzdeki bir otuz yılı daha anayasa tartışmaları ile geçirmek istemiyor

4) 88 Yıllık Kazanımlarımız Kaybedilmemeli

88 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca elde ettiğimiz birçok kazanımlarımız mevcuttur. İslam dünyasındaki diğer ülkelerinde gıbta ile baktığı İslam ile modern dünyanın değerlerini beraber sentezleye bilmiş demokratik bir cumhuriyet yapısına kavuşmuş hukukun üstünlüğü prensibini diğer İslam ülkelerine göre daha ileriye götürmüş ve birey özgürlüğünün -her ne kadar batı standardının altında olsada – diğer Ortadoğu ve orta asya ülkeleri ile kıyas edilmeyecek kadar ileride olduğu bir Türkiye bu yönü ile bahsi gecen ülkeler içinde güzel bir model olmaktadır. Oluşturulması düşünülen yeni anayasada bu kazanımların kaybedileceği korkusunun bu ülkede yaşayan bellibir kesim üzerinde endişe yarattığı bir vakıadır.

5) Bazı Kesimlerin Endişeleri Dikkate Alınmalı

Aynı zaman da bu ülkede yaşayan bazı insanların hayat tarzlarına müdahale edileceği endişesi de bununla birleşince dahada hassasiyet kazanmaktadır. bu endişeyi taşıyan kesimler dikkate alınarak anayasa yapma sürecinde kamoyunu bilgilendirme hususuna daha fazla önem verilmesinin milli birlik ve beraberliğimizin ve toplumsal barışımızın korunmasına büyük katkısı olacağı kanaatini taşımaktayız.