Home / Temel İlkelerimiz

Temel İlkelerimiz

MODERNLİK

İçinde bulunduğumuz çağı yakından takip edebilmek için ilimden, bilimden ve teknolojik gelişmelerden azami yararlanmaktır. Bu doğrultuda cumhuriyet ve demokrasi, inkılapçılık, hukuka saygı, akılcılık, yenilikçilik, bireycilik, idealizm, diyalog ve hoşgörü ilkelerini kendine prensip edinmiş işadamları yetiştirmektir.

MİLLİYETÇİLİK

Türkü, Kürtü, Lazı,Çerkezi; boyu ve soyu ne olursa olsun, bu vatan topraklarında yaşayan, yüzlerce yıllık Osmanlı ve Türk geleneği ve örfüyle yoğrulmuş, Türk kimliğini üst kimlik olarak kabul eden, kendini Türk olarak tanımlayan ve kendine güvenen, tarihine, bayrağına, devletine sahip çıkan işadamları yetiştirmektir.

MUHAFAZAKARLIK

İnançlarına bağlı, annesine, babasına, atalarına sevgi ve saygı duyguları besleyen, helal ve haram kavramlarını bilen, başkasının hak ve hukuku konusunda hassas, vatanı ve milleti için çalışmayı ibadet sayan ve gerektiğinde vatanı için canını dahi vermeyi şeref bilen, manevi duygularla dopdolu fedakar işadamları yetiştirmektir.